Markedsrettsadvokaten

Med markedsrett menes regler som regulerer en del spørsmål - for eksempel:

  • Villedelse av forbruker
  • Urimelig handelspraksis
  • Aggressiv markedsføring
  • Sviktende opplysninger
  • Uriktige opplysninger
  • Etterligninger av andre produkter
  • Benyttelse av bedriftshemmeligheter
  • Loyalitet

Disse spørsmål avgjøres gjerne med utgangspunkt i Markedsføringsloven, enten for domstolene eller for Konkurranseutvalget.

Brudd på reglene i markedsføringsloven kan resultere i inngripen fra det offentlige - eller et erstatningskrav fra en konkurrent.

Grunnlaget for erstatning er egentlig det tradisjonelle uaktsomhetsansvar.

Dette kan gjerne referere seg til brudd på markedsføringsloven - særlig generalklausulen - god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

En avgjørelse i konkurranseutvalget er gunstig å støtte seg på i en erstatningssak.

Markedsføringsloven har en rekke bestemmelser mot uriktige eller ufullstendige opplysninger, mot etterligning av annens produkt, osv.

Dertil har markedsføringsloven en hovedbestemmelse - den såkalte Generalklausulen, som gjelder alle næringsdrivende i mellom, og forbyr handlinger som strider mot god forretningsskikk.

Vi har omfattende erfaring i markedsføringsspørsmål, og har ført flere saker for domstolene, og en rekke saker for konkurranseutvalget.

 

Lojalitet

Mest kjent er saken om direktørens lojalitetsplikt ovenfor den bedrift de er ansatt.

Lojalitetsprinsippet ble anvendt for første gang i Viking-dommen, som jeg prosederte i Høyesterett.

Først hadde vi den i Konkurranseutvalget, dernest de vanlige domstoler.

 

Medlems-napping

Vi førte en sak for RENAS AS mot Elretur AS i Næringslivets konkurranseutvalg, fordi Elretur i mai 2011 sendte et brev til RENAS’ medlemsbedrifter.

Henvendelsen var utformet som tilbudsbrev til RENAS’ medlemsbedrifter. Da det var vedlagt en ny medlemsavtale med Elretur og en fullmakt fremsto henvendelsen som en ren “medlemsnapping”.

Brevet med dets form og innhold har vakt sterke reaksjoner hos mange av RENAS’ medlemmer.

Dette ble ansett av Næringslivets konkurranseutvalg å være i strid med markedsføringslovens nevnte bestemmelser om god forretningsskikk og villedende forretningsmetoder.

Kontaktinfo

Skjerve-Nielsen & Co

Akersgt 45,
Backegården i Grensen,
0158 Oslo

Telefon: 22 41 12 80
Mobil: 95 99 93 85
Mail: advokat@s-n.as
Back to Top